Sådan sælger du

Langt de fleste mennesker sælger kun deres bolig nogle få gange i løbet af et langt liv. Derfor er det svært at have et helt klart billede af, hvilken ejendomsmægler, der kan gøre jobbet bedst. Her er et par gode råd om valg af ejendomsmægler: 

 

1. Stol på dine instinkter

Det er normalt, at man taler med forskellige lokale mæglere, før man beslutter sig. Læg mærke til, om ejendomsmægleren er oprigtigt interesseret i lige netop din situation. Taler I godt sammen, har ejendomsmægleren forståelse for dine ønsker og dine konkrete behov?

 

2. Interesserer mæglerne sig for din bolig?

Et godt, effektivt salgsarbejde forudsætter ægte interesse og vilje til at sætte sig ind i boligens "sjæl". Bliv ikke fornærmet, hvis mægleren kommer med forslag til ting, der kan forbedre indtrykket af din bolig. Tag det tværtimod som et tegn på, at mægleren kan sit kram og kender kundernes krav.

 

3. En høj salgspris er ikke altid den rigtige salgspris

Man skal ikke ukritisk vælge den mægler, der foreslår den højeste salgspris. En urealistisk prisfastsættelse kan betyde alt for lang salgstid, øgede annonceudgifter og utryghed.

 

4. Lokalkendskab og professionalisme er en selvfølge

En seriøs, professionel ejendomsmægler kender naturligvis sit lokalområde, er inde i lokalplanerne og kan dokumentere, at han eller hun er en god sælger. Husk at efter loven, kan mægleren kun repræsentere én af parterne i en ejendomshandel. Er du sælger, kan du derfor regne med, at mægleren er 100% på din side og vil koncentrere sig om at udføre et effektivt salgsarbejde.

 

 

Salgsforløb hos danbolig:

Vurdering

 

Først skal boligen vurderes

En salgsvurdering foregår ved, at du kontakter en ejendomsmægler, som gennemgår boligen og ejendomspapirerne. Herefter udarbejder ejendomsmægleren et salgsforslag med både en kontantpris og en finansieret handelspris.

 

Ejendomsmægleren udarbejder desuden et salgsbudget, der viser, hvor meget du kan forvente at få ud af boligsalget, når alle omkostninger er betalt. Salgsbudgettet er det bedste udgangspunkt for din beslutning om at sætte boligen til salg. Få vurderet din bolig gratis

Indgå aftale

 

Indgå formidlingsaftale

Når du har besluttet at sælge boligen, indgår du en formidlingsaftale med ejendomsmægleren. Formidlingsaftalen består af en skriftlig formidlingsaftale og et salgsbudget. I formidlingsaftalen er anført kontant salgspris, ejendomsmæglerens opgaver, evt. samarbejdspartnere og ejendomsmæglerens salær. Samtidigt aftales, hvilke hårde hvidevarer og andre ting, der følger med i handlen. Formidlingsaftalen løber normalt 6 måneder men kan opsiges skriftligt til enhver tid uden varsel.

 

Ejendomsmægleren anbefaler, at der udarbejdes tilstandsrapport på din bolig (gælder dog ikke ejerlejligheder/andelslejligheder) og indhentes tilbud på en 5-årig ejerskifteforsikring mod skjulte fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Læs mere om hvad mægleren gør

 

Styr på alle ejendomsdokumenterne

Der er mange papirer i en ejendomshandel. Derfor modtager du en sælgermappe, der giver plads til alle handlens dokumenter og dine personlige ejendomsdokumenter. Sælgermappen udleveres til alle, der sælger gennem danbolig. Den giver et godt overblik over handlens forløb.

Markedsføring

 

Annoncering

Når du indgår en formidlingsaftale, aftaler vi samtidig, hvilke aviser din bolig bør annonceres i, samt hvordan annoncerne skal se ud.

 

Internettet

På danbolig.dk præsenterer vi din bolig med store flotte billeder, plantegning og et stort interaktivt kort med bl.a. satellitfotos, rejseplanlægning, angivelser af indkøbsmuligheder m.m.  Desuden kan du vælge tillægsprodukter som fx 720º eller filmrundvisning. Når vi annoncerer din bolig på danbolig.dk, annoncerer vi den samtidig på boligsiden.dk og andre store landsdækkende boligportaler.

 

Udstilling mv.

For at markedsføre din bolig bedst muligt vil ejendomsmægleren udstille boligen i sin egen salgsudstilling. Desuden kan der være mulighed for, at din bolig udstilles forskellige steder i lokalområdet, fx i de lokale filialer af Nordea.

 

Du er selv med til at bestemme, hvordan din bolig bliver markedsført. Den bedste løsning kan være en kombination af flere ting. Det endelige valg afhænger af, hvilke købere man ønsker at henvende sig til.

Fremvisning

 

Sådan foregår fremvisningerne

Fremvisning af din bolig er noget af det vigtigste under boligsalget. Vi anbefaler, at du overlader fremvisningerne til os. i danbolig sætter vi os grundigt ind i din bolig og dit lokalområde, så vi kan svare på alle spørgsmål.

 

Det er lettest for alle parter, hvis mægleren har en nøgle til din bolig, så du ikke skal være hjemme, når boligen bliver vist frem. Erfaringsmæssigt ved vi nemlig, at køberne er mere ærlige, når vi har dem på tomandshånd. Du får selvfølgelig altid besked om, hvornår ejendomsmægleren kommer. Derudover får du en tilbagemelding på fremvisningen.

 

Hvad kan du selv gøre inden fremvisning?

Det første indtryk er vigtigt. Derfor er det altid en god ide, at der er ryddet op. en god tommelfingerregel er, at du selv skal få lyst til at købe boligen. Læs mere om hvad du selv kan gøre

Fortæl selv

 

Sælger siger – Din egen præsentation

Du kender de bedste salgsargumenter, så hvorfor holde dem for dig selv? På ”Sælger siger” kan du supplere vores salgsopstilling her på danbolig.dk med private billeder og personlige kommentarer.

 

På den måde kan du vise andre og flere sider af din bolig. Det kan være billeder fra en smuk vinterdag, blomstrende frugttræer, legepladsen for enden af vejen, solstråler i soveværelset eller stuen som den ser ud, når der er dækket op til fest. Det kan også være billeder af lokalområdet.

 

Din beskrivelse er bygget op over nogle enkle spørgsmål inden for seks kategorier, fx. “Derfor flyttede vi hertil” og “Det viser vi vores gæster”. Det er valgfrit om du vil udfylde alle felter, eller blot nogle enkelte. Det er kun de udfyldte felter, der vises på siden. Udfyld ”Sælger siger” på Min DanBolig

Løbende status

 

Statusmøder

Vi holder løbende statusmøder. Første gang allerede efter 5 uger. Mødet skal sikre, at vi er godt i gang med samarbejdet og med dit boligsalg. Vi vil nemlig gerne sikre, at alt er kommet tilfredsstillende i gang, samt at der er tilfredsstillende aktivitet omkring din bolig. Man kan vel nærmest sige, at vi bruger statusmøderne som en slags evaluering af forløbet indtil nu, for at sikre, at vi er på rette spor.

 

Fokus på din tilfredshed

Vi udsender elektroniske spørgeskemaer flere gange i salgsforløbet, hvor vi spørger ind til, hvordan du føler dig behandlet af din ejendomsmægler og om din generelle tilfredshed med salgsforløbet. Vi spørger også ind til din tilfredshed med specifikke elementer i boligsalget, fx annonceringen af din bolig.

 

Som boligsælger modtager du i alt tre spørgeskemaer - når din bolig har været til salg i seks uger, efter den er solgt, og igen efter at boligen er overdraget til den nye køber. På den måde kan vi sikre, at du får den bedst mulige oplevelse som kunde hos DanBolig gennem hele salgsforløbet.

Købsaftale

 

Sådan skriver I købsaftale

En købsaftale er en aftale mellem køber og sælger, hvor vilkårene for handlen fastlægges. Før underskriften på købsaftalen skal køberen have mulighed for at gennemgå evt. tilstandsrapport, tilbud på ejerskifteforsikring, energimærke og energiplan. Det er med til at sikre dig mod ubehageligheder efter ejendommens salg,  da køberen som hovedregel ikke efterfølgende kan rejse erstatningskrav imod dig for fejl og mangler på ejendommen.

 

 Når køber underskriver købsaftalen, kaldes det et købstilbud. Inden du underskriver, vil ejendomsmægleren - som din repræsentant - gennemgå aftalen og et endeligt salgsprovenu, der er udarbejdet på grundlag af købsaftalens vilkår. Det sikrer, at intet bliver overset eller glemt.

 

Købsaftalen er endelig, når:

  • Forbehold i købsaftalen er opfyldt, fx advokatens eller Pengeinstituttets godkendelse
  • Udbetalingen er deponeret
  • Købers øvrige økonomiske forhold er afklaret
  • Køber ikke længere har mulighed for at fortryde handlen

 

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, deponerer køber første del af udbetalingen hos ejendomsmægleren. Resten indbetales til din bank før indflytningen. Læs mere om købsaftalen

Overdragelse

 

Vi tilbyder at deltage på overdragelsen

Hos danbolig er vi selvfølgelig med fra start til slut. Vi tilbyder altid at være med ved overdragelsen af boligen. For os er det vigtigt, at boligen bliver overdraget på en god og tryg måde – både for dig og for køberne.

 

Når overdragelsen nærmer sig, aftaler vi helt præcist, hvornår overdragelsen skal finde sted. På selve dagen mødes du, køberen og ejendomsmægleren som sikkerhed for, at alt sker som aftalt. Vi gennemgår og afprøver funktionsdygtigheden af hårde hvidevarer og eventuelle installationer, og vi aflæser alle forbrugsmålere. Dermed sikrer vi, at alt afsluttes på en god måde, og at eventuelle uoverensstemmelser afklares med det samme. efterfølgende sørger vi for, at alle respektive forsyningsselskaber får besked om aflæsningstallene og ejerskiftet. Læs mere om forhold efter salget

Checkliste ved salg

  • Få vurderet din bolig
  • Tal med din lokale mægler
  • Følg salget på Min danbolig
  • Lej ud, mens du venter

Læs mere her:

Find din mægler

Find købere