Fejl i boligregister kan blive en dyr fornøjelse

 

Er oplysningerne om boligen i Bygnings- og Boligregistret ikke i overensstemmelse med virkeligheden, kan det koste ejeren dyrt.

 

Registret, der i daglig tale kaldes BBR, indeholder oplysninger, der blandt andet benyttes, når det offentlige beregner ejendomsskatten, eller når fjernvarmeværket beregner forbrugsafgiften. Har en boligejer betalt for lidt på grund af fejl i oplysningerne, risikerer vedkommende at skulle betale med tilbagevirkende kraft og desuden at få en bøde på 5.000 kroner oveni. For det er ejerens pligt at sørge for, at BBR-oplysningerne er korrekte

 

Vigtigt ved hushandel

Også i forbindelse med bolighandler kan det få store konsekvenser, hvis der er fejl i BBR-oplysningerne. I en nylig afgørelse ved Vestre Landsret blev en sælger af et hus dømt til at tilbagebetale 150.000 kroner til køberen, da køberen efter en opmåling kunne påvise, at boligarealet var væsentligt mindre end det, der var angivet i BBR og salgsopstillingen. Fejlen stammede fra en forkert indberetning af arealet på en førstesal, som var blevet inddraget i boligen.

 

Klassiske fejl

Ifølge specialkonsulent Lars Misser fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er en tidligere uudnyttet tageetage, der er blevet ændret til beboet areal, et af de klassiske punkter, hvor BBR og virkeligheden ofte ikke afspejler hinanden.

 

”Der kan også være opført en udestue, som ikke fremgår af BBR, for eksempel fordi ejeren har glemt at søge byggetilladelse,” fortæller han.

 

I grelle tilfælde kan den slags føre til, at kommunen kræver udestuen eller andet ikke-godkendt byggeri nedrevet.

 

Ejendomsmæglerne løber jævnligt ind i fejl i BBR-oplysningerne.

 

”Bliver vi opmærksomme på fejl i eksempelvis arealopgørelsen, gør vi sælger og køber opmærksom på det og opfordrer til at få det bragt i orden. Det er ejeren og ikke – som mange tror – os mæglere, der har pligt til at indberette eventuelle fejl,” forklarer Uffe Vind fra danbolig.

 

Regelsæt forenklet

BBR har siden 1970’erne fungeret som basisregister for bygnings- og boligoplysninger, og der er sket en del knopskydninger med nye oplysninger undervejs. Faktisk var reglerne i forbindelse med det omkring 40 år gamle register svulmet op til hele 13 cirkulærer og hundredevis af sider. Det ryddede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter op i før nytår med et nyt regelsæt på 15 rimeligt letlæste A4-sider.

 

Uffe Vind hilser forenklingen velkommen:

 

”Som mæglere er vi interesserede i, at bolighandler foretages på et oplyst grundlag, så der ikke opstår uenigheder efterfølgende. Derfor er det glædeligt, at reglerne nu er til at forstå – ikke bare for fagfolk, men også for almindelige mennesker.”

 

 

Fakta om Bygnings- og Boligregistret (BBR)

 
  • BBR er et register over alle ejendomme i Danmark. Her står blandt andet boligens areal opført. Oplysningerne bruges i sager om belåning, salg og fastsættelse af afgifter og skat.

 

  • På www.ois.dk kan man finde de registrerede oplysninger om ens bolig.

 

  • Fejl kan rettes ved at kontakte kommunen eller ved at udfylde formularen på: www.bbr.dk/aendre_din_bbr

 

  • Hvis man er i tvivl, om arealerne på BBR-meddelelsen for ens bolig er korrekte, kan arealerne kontrolleres ved hjælp af arealvejledning for enfamiliehuse, der findes på: www.bbr.dk/arealvejledning/0/30.

 

 

Yderligere oplysninger eller kommentarer kan fås ved henvendelse til Uffe Vind på

Uffe.vind@danbolig.dk, mobil 23 30 52 43 eller fastnet 38 400 410.